Тарифа

Mastercard / VISA

В сила от 01.01.2019

Описание на услугата такса / BGN
Издаване на GiftCard 10.00
Издаване на Виртуална GiftCard 2.50
Преиздаване на GiftCard 10.00
Плащане на ПОС терминал 0.00
Плащане на стоки и услуги онлайн 0.00
Активиране на GiftCard 0.00
Такса за обслужване
Физически карти - дължима месечно, 6 месеца след издаване на GiftCard
Виртуални карти - дължима месечно, 6 месеца след изпращане на GiftCard по имейл до крайния клиент
макс 6.00/ мес.
Оспорване на платежни транзакции чрез Mastercard или Visa 25.00
Обратно изкупуване на електронни пари 20.00
Нови 3 месеца за изпращане на виртуални карти от корпоративен клиент 20.00
Лимити за заредени електронни пари по платежен инструмент GiftCard такса / BGN
Минимален лимит за зареждане на GiftCard 50.00
Максимален лимит за зареждане на GiftCard 500.00
Максимален лимит за една поръчка 2000.00
Корпоративни GiftCards по договаряне

Private Label

Тарифата и условията за ползване на вашата GiftCard Private Label зависят от търговеца.