Costi GiftCard

Mastercard / VISA

В сила от 01.01.2019

Описание на услугата такса / EUR
Издаване на GiftCard 5.00
Издаване на Виртуална GiftCard 2.50
Преиздаване на GiftCard 6.00
Плащане на ПОС терминал 0.00
Плащане на стоки и услуги онлайн 0.00
Активиране на GiftCard 0.00
Oбслужване – започва да се удържа 6 месеца след издаване на Giftcard, само при наличен остатък до неговото изчерпване
* за виртуалните карти този период стартира от датата на изпращане към крайния клиент (с имейл или SMS)
макс 3.00/ мес.
Оспорване на платежна операция пред Mastercard или VISA 0.00
Неоснователно оспорване на платежна операция 15.00
Обратно изкупуване на електронни пари 10.00
Нови 3 месеца за изпращане на виртуални карти от корпоративен клиент 10.00
Лимити за заредени електронни пари по платежен инструмент GiftCard такса / EUR
Минимален лимит за зареждане на GiftCard 30.00
Максимален лимит за зареждане на GiftCard 250.00
Максимален лимит за една поръчка 1000.00
Корпоративни GiftCards по договаряне

Private Label

Le Condizioni & Tariffe di utilizzo delle GiftCard Private Label possono variare a seconda del programma scelto dal commerciante.